ATiN: Jak spolupracovat?

Jaké jsou kompetence ATiN, jak spolupracovat, co děláme a co neděláme. Tento post formuluje oblasti ve kterých bude ATiN otevřen spolupráci. Také zde uvádíme činnosti, které nás brzdí v plnění našich cílů a které dělat nechceme.

Na čem budeme spolupracovat

 • Příprava EEG, fMRI a EEG-fRMI experimentu – rádi pomůžeme s metodickou expertízou u všech fází EEG a fMRI experimentu – návrhů, realizací, validaci, zaškolení obsluhy, technologické podpory a analýzy
 • Navrh/vyvoj experimentalniho HW – pokud pro svůj výzkum potřebujete speciální HW, který zatím v NUDZ není k dispozici, poradíme s jeho výběrem nebo vývojem.
 • Zajištění hladkého provozu a údržby – V případě, že se některý ze specifických systémů porouchá, dejte nám vědět, vyřešíme to. Specifické systémy zahrnují pouze vybavení pro EEG nebo EEG/fMRI experimenty od výrobců Magstim EGI (výzkumné EEG) a M&I od Ing. Michala Kuny (klinické + spánkové EEG).
 • Konzultační a školící činnost – experimentátora pro administraci eeg experimentu můžeme zaškolit. Rádi poradíme také v oblastech zpracování EEG a simultánních EEG/fMRI dat a základní statistiky.
 • Návrh metod datové analýzy a jejich implementace – až bude naměřeno, pomůžeme vám data vyhodnotit
 • Spolupráce s aplikační sférou – s podporou CTT (centrum transferu technologií) oddělení můžeme nabídnout konzultace ohledně komercializace VaV a transferem technologií.

Co děláme

 • Návrh a implementace datové analýzy EEG, fMRI, EEG-fMRI
 • Návrh metod pro datové analýzy EEG, fMRI, EEG-fMRI
 • Příprava EEG, fMRI a EEG-fMRI experimentu (Navrh implementace a konzultace paradigma, realizace, validace, předání-zaškolení obsluhy, tech support)
 • Návrh/vývoj experimentálního HW za účelem realizace experimentu
 • Spolupráce s aplikační sférou, komercializace výsledků VaV, transfer technologii
 • Zajištění hladkého provozu a údržby specifických systémů pro realizaci experimentu + školící činnost obsluhy těchto specifických systémů
 • Konzultační a školící činnost při administraci experimentu 
 • Konzultační činnost/podpora v problémech zpracování EEG a simultánních EEG/fMRI dat a statistiky
 • Konzultační činnost v metodice návrhu EEG, fMRI, EEG-fMRI experimentu
 • Vzdělávací činnost (nových členů)

Co naopak pod pracovní náplň členů týmu ATiN NEPATŘÍ

 • Odpovědnost za experimentální data/metadata přebraná výzkumníkem (přebráním je myšleno mj. stáhnutí dat na vlastní úložiště, vlastní záloha dat, atd.) či nespadající pod kompetence ATiN (například psychiatrická data, data z přístrojů nespadAJÍCÍ POD atIn atd.)
 • Odpovědnost za metodické chyby v experimentu, které vzešly z práce či konzultace některého z členů ATiN (do práce/konzultace je počítán pouze výstup vzniklý z projektu přijatého přes kritéria ATiN) 
 • Obnova dat ze zařízení nespadajícího pod správu ATiN
 • Povinnost komunikovat přes jiné než oficiální komunikační kanály ATiN (např. email atin@nudz.cz) a mimo pracovní dobu
 • Běžné problémy s PC a jeho programy na úrovních: vnitřní síťové pole NUDZ (např. nastenka nebo BV_data), běžných programů dodávaných IT oddělením (např. Akord nebo MUZO), problémy s tiskárnou, jiným  specifickým vybavením pro EEG nebo EEG/fMRI experimenty než Magstim EGI a. M&I od Ing. Michala Kuny.
 • Provádět analýzy, které by byly výzkumně nekvalitní či by mohly vést k falešně pozitivním výsledkům (např. tzv. data torture)
 • Testovat hypotézy, které byly doplněny dodatečně k původním hypotézám až po oficiálním přijetí projektu týmem ATiN (při zadání nového požadavku pro přijetí projektu do týmu ATiN platí pravidla, jako by se jednalo o nový projekt)
 • Provádět průběžný monitoring a kontrolu systému po předání a vstupní kontrole navržené studie/experimentu
 • Analýza dat, která nespadá do pracovní náplně ATiN nebo analýza dat nepocházejících z neuro-zobrazovacích technik
 • Vyhledávání, shromažďování a organizace datových souborů pro analýzu nebo pro sdílení se třetími stranám