ATiN: Co je ATiN?

Last updated on June 20, 2022

ATiN je skupina, která vznikla pod vedením Ing. Vlastimila Koudelky, Ph.D., je řízena systémem Holakracie a je součástí Výzkumného programu klinického v Národním Ústavu Duševního Zdraví.

Vize ATiN / vision

Aplikujeme technologie a integrujeme koncepty z různých odvětví pro řešení komplexních problémů ve výzkumu mozku a duševních poruch.


Apply technology and integrate concepts from different areas for solving complex and multidisciplinary challenges in psychiatric research and neuroscience.

Strategické cíle ATiN / strategic goals

 • Zvýšit senzitivitu experimentů, jejich reprodukovatelnost a věrohodnost, efektivně a s úctou využít lidská a zvířecí data
 • Získat a podpořit více zapálených inženýrů v NUDZ výzkumných programech
 • Vytvořit platformu pro mezioborovou diskusi mezi (pre-)klinickými a technickými výzkumníky, integrovat myšlenkové koncepty z obou odvětví za účelem efektivního řešení problémů
 • Zrychlit projekty datových analýz (od formulace po výsledky)
 • Převádět vyvinutou technologii do aplikační sféry
 • Podporovat členy ATiNu v jejich osobním růstu, v hledání jejich poslání a rozvoji sebevědomí

 • Increase sensitivity, reliability, and reproducibility of the experiments in human brain research, use the animal and human data efficiently and with great respect
 • Gather and support excellent and open-minded engineers in NIMH research programs
 • Create an open platform for interdisciplinary communication between technical and (pre-)clinical partners – resulting into integrating concepts
 • Speed-up the data analysis workflow (from formulation to results)
 • Transfer the new technology and cooperate with application sphere 
 • Support professional and personal development of our colleagues to find their mission and self confidence 

One Comment

 1. June 14, 2022

  Where there is a will, there is a way.

Comments are closed.