ATiN: Kdo je gitman?

Last updated on June 20, 2022

ATiN zavádí roli gitmana, Cílem je efektivní komunikace a synchronicita při řešení a přípravě výzkumných projektů.

zajišťuje efektivní komunikaci mezi ATiN a ostatními výzkumnými týmy

rozumí technologickým procesům v ATiN a povědomí přináší do vlastního týmu

zůstává v kontaktu s ATiN, jeho možnostmi, novinkami a vizí

pravidelně informuje o nových výzvách, příležitostech a plánech svého týmu

účastní se návrhu a oživení experimentů

atin@nudz.cz